Ratten bestrijden

De rat, voor de één een verschrikkelijk dier om tegen te komen en voor de ander een ontzettend lief huisdier. Hoe klein het dier ook is en al behoort het tot de knaagdieren, zoals konijnen, hamsters en cavia's, de rat kan leiden tot een enorme overlast bij u thuis of bij het bedrijf.

Niet alleen overlast door het knagen van de ratten is een groot probleem, maar ook het overbrengen van ziekten op mensen is een goede reden om ratten te bestrijden. De ziekte van Weil is hier een voorbeeld van. Ongeveer 50% van de ratten is drager van deze ziekte. De ziekte veroorzaakt onder meer hoge koorts, stoornissen in de lever en bloedingen in het lichaam. Voor andere dieren kan de rat bijvoorbeeld de varkenspest overbrengen.

Er zijn dus genoeg redenen om ratten te bestrijden wanneer er sprake is van overlast. Rattenbestrijding Twente heeft inmiddels een grote reputatie opgebouwd in de bestrijding van ratten. Hiervoor gaan we op een vakkundige wijze aan de slag. We houden hierbij niet alleen rekening met het milieu, maar ook staat de volksgezondheid voorop.

Naast de bestrijding van ratten kunnen wij u ook adviseren hoe men een rattenplaag kan voorkomen. Wij kunnen samen met u een bestrijdingsplan op stellen om de overlast van deze knaagdieren tot een minimum te beperken.

Rattenbestrijding Twente heeft de beschikking over het bewijs van vakbekwaamheid "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen" en onze medewerkers zijn geschoold via het Kennis en Adviescentrum Dierplagen. Dit vormt een gedegen basis en kennis voor onze werkzaamheden in het bestrijden van ratten.

Ook is ons bedrijf VCA-gecertificeerd. De voorwaarde om al onze werkzaamheden uit te voeren op een veilige manier met oog voor de gezondheid en milieu.

Komt het dus aan op overlast van ratten, dan is Rattenbestrijding Twente voor u de juiste partner in het oplossen van dit probleem.

Eko 1000, de ecologische manier van ratten vangen

Wenst u geen gebruik te maken van rattengif? Wilt u op een ecologische manier ratten vangen? Veilig en hygiënisch? Dat kan!

Wij maken naast de traditionele wijze van het vangen van ratten gebruik van de EKO 1000. DE manier om ratten op een effectieve en diervriendelijke wijze te vangen.

De EKO 1000 werkt gifvrij en vangt ratten op een diervriendelijke manier. Ratten moeten bij het vangen en sterven zo min mogelijk stress krijgen. Deze manier van vangen zorgt hier voor. Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak.

Wat als je niets tegen ratten doet?

Als je niets tegen ratten doet, wordt je probleem alleen maar groter. Ratten gaan niet zelf weg als ze zich prettig voelen en voldoende voedsel hebben. Doordat ratten zich snel en massaal voortplanten kan een rattenplaag binnen een jaar uitgroeien van 2 naar mogelijk 1.000 ratten. Wees er dus op tijd bij en voorkom een grote rattenplaag met veel schade.Ratten knagen aan voedsel, afval, meubelen en bouwconstructies en kunnen mensen en dieren ziek maken.

Rattenbestrijding Twente

Een initiatief van Dierplaag Control

Oude Hoevenweg 103
7671 PL Vriezenveen

0546 - 563 017
06 - 55 37 22 86